Ίδρυση Αγγλικής εταιρείας

Προσφέρουμε πλήρη ίδρυση Αγγλικής εταιρείας LIMITED (Περιορισμένης Ευθύνης).

ΟΦΕΛΗ

 

ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ

Γρήγορη, χωρίς γραφειοκρατικές δυσκολίες και με χαμηλό κόστος.

Έναρξη εργασιών χωρίς κατάθεση κεφαλαίου.

Πρόσβαση σε πιστωτικά ιδρύματα και επενδυτές σε παγκόσμια έκταση.

 

ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Μία από τις πιο έγκυρες εταιρικές υποδομές παγκοσμίως.

Σταθερό νομικό και φορολογικό πλαίσιο επιτρέπει την απρόσκοπτη ανάπτυξη.

Δυνατότητα ίδρυσης υποκαταστημάτων στην Ελλάδα και σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μεγάλος περιορισμός των γραφειοκρατικών διαδικασιών.

 

ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΛΥΣΗ

Εύκολη και χωρίς ταλαιπωρίες διαδικασία σε περίπτωση διάλυσης της εταιρίας.

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ LIMITED

Βασικό πακέτο         2.200 €   συν Φ.Π.Α.

Το βασικό πακέτο περιλαμβάνει τις εξής υπηρεσίες :

 • Διεκπεραίωση της ίδρυσης εντός 4 εργασίμων ωρών.
 • Έλεγχος ονομασίας.
 • Προετοιμασία των γραπτών αναφορών, κειμένων και εντύπων εγγραφής.
 • Καταχώρηση στα βιβλία εταιρειών.
 • Πληρωμή των εισφορών.
 • Πιστοποιητικό σύστασης.
 • Εγγραφή του γραφείου στην Αγγλία.
 • Γραμματέας του γραφείου (διεκπεραίωση αλληλογραφίας).
 • Αποστολή εγγράφων της εταιρείας με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail)
 • Αποστολή εγγράφων της εταιρείας με το ταχυδρομείο.
 • Σφραγίδα της εταιρείας (Company stamp).
 • Σφραγίδα της εταιρείας (Company Seal).
 • Υπηρεσίες γραφείου στάνταρ, που περιλαμβάνει διεύθυνση Registered Office σε ευυπόληπτη περιοχή σύμφωνα με τα standards των τραπεζών, όπου εμείς θα λαμβάνουμε την αλληλογραφία και τα courier. Μπορούμε να τα στέλνουμε σε όλο τον κόσμο με επιπλέον επιβάρυνση. Επίσης περιλαμβάνει έναν αριθμό κινητού τηλεφώνου.

 

Επαναλαμβανόμενα έξοδα από το δεύτερο έτος.

 • Ανανέωση της εταιρείας παρεχόμενων υπηρεσιών € 100
 • Διατήρηση Αγγλικής έδρας                                           € 240

 

Η εταιρεία Limited είναι υποχρεωμένη να διατηρεί  έδρα στην Αγγλία, όπου οι αρχές θα μπορούν να αποστέλλουν έγγραφα σχετικά με τη λειτουργία της εταιρείας (Companies house, HM revenue and Customs, Bank etc…).

 • Γραμματέας της εταιρείας

Οι Private Limited Companies δεν είναι πλέον υποχρεωμένες να ορίζουν γραμματέα της εταιρείας (Companies Act 2006), αλλά αυτό συνεπάγεται ότι οι Σύμβουλοι (Directors) θα είναι προσωπικά υπεύθυνοι για την εύρυθμη λειτουργία της εταιρείας όσον αφορά τις υποχρεώσεις των γραμματέων (company secretary).

 • Ετήσια έκθεση εταιρείας (Annual Return)  € 150

Επιπλέον υπηρεσίες (Προαιρετικές)

Σύσταση σε Αγγλική τράπεζα   €  1000  (εφάπαξ).

 

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει να σας συστήσει σε Αγγλική τράπεζα στο Λονδίνο, μέσω ειδικών συνεργασιών που έχει συνάψει με τραπεζικούς οργανισμούς όπως η H.S.B.C., η BARCLAYS, ή LLOYDS και άλλες.  Το εύρος των υπηρεσιών που μπορούν να σας προσφερθούν είναι :

 • Άνοιγμα λογαριασμού Business Current Account.
 • Έκδοση Debit και Credit Card για όλους τους εταίρους.
 • Έκδοση Μπλόκ επιταγών (checkbook).
 • Δωρεάν Banking Services για ένα χρόνο.

 

Η  Financial Counseling Services Ltd,  δεν ενημερώνεται μέσω της υπηρεσίας του ΤΕΙΡΕΣΙΑ και δεν λαμβάνει υπόψη   ληξιπρόθεσμες οφειλές σε Ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα και οργανισμούς.

 

Επίσης, για επιχειρήσεις οι οποίες πληρούν τα απαραίτητα κριτήρια, υπάρχει δυνατότητα χρηματοδότησης από το πρόγραμμα STARTING A BUSINESS. Εν αντιθέσει με την Ελλάδα, όπου απαιτείται τεράστιος όγκος εγγράφων για την αξιολόγηση ενός αιτήματος για χορήγηση, στη Βρετανία η χρηματοδότηση ή όχι μιας επιχείρησης εξαρτάται από το Business Plan της εταιρείας και τη συνέντευξη με τα εξειδικευμένα στελέχη της τράπεζας.

Η τιμολόγηση κατασκευής ενός τέτοιου επιχειρηματικού σχεδίου (Business Plan) ανέρχεται σε 3000-5000 € ανάλογα τη φύση του αντικειμένου της εταιρείας. Αντιθέτως η προετοιμασία του επιχειρηματία για τη συνέντευξη παρέχεται δωρεάν από την εταιρεία μας.

 

Λογιστικά Έξοδα

 

Για την προετοιμασία των ετήσιων λογιστικών εκθέσεων της εταιρείας και την κατάθεσή τους στις Αγγλικές αρχές (Companies House, HM Revenue and Customs), συνεργαζόμαστε με κατάλληλους λογιστές με έδρα την Αγγλία (certified ICAEW or ACCA). Ενώ το κόστος δεν μπορεί να προβλεφτεί με ακρίβεια, επειδή οι ιδιαιτερότητες κάθε εταιρείας είναι διαφορετικές, ενδεικτικές τιμές δίδονται παρακάτω.

 

Αδρανή εταιρεία  (€ 290)

Ενεργή εταιρεία με κύκλο εργασιών έως € 600.000 (€ 990)

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

Για την ίδρυση Αγγλικής εταιρείας  χρειάζεστε:
Α) Μία (1) ταυτοπροσωπία μετόχων.  Για κάθε μέτοχο ταυτότητα με    λατινικούς χαρακτήρες ή διαβατήριο ή δίπλωμα.

Β) Λογαριασμό ΔΕΚΟ για κάθε μέτοχο για πιστοποίηση διεύθυνσης.

Γ) Ορισμός Director  και ποσοστά μετόχων.

Δ) Επωνυμία Εταιρείας  (3 εναλλακτικές).

Ίδρυση Αγγλικής Εταιρείας


 

Offshore εταιρείες

Τα τελευταία χρόνια δεν συστήνουμε στους πελάτες μας την ίδρυση offshore εταιρειών, εκτός αν πρόκειται για ναυτιλιακές εταιρείες, καθώς η νομική τους υπόσταση  δυσκολεύει πολύ τις συναλλαγές τους στην Ευρώπη και ειδικά τον τελευταίο καιρό η φορολογική διευκόλυνση που παρέχουν οι «φορολογικοί παράδεισοι» τίθεται υπό αμφισβήτηση καθώς ένα ένα παραδίδουν όλο και πιο πολλές πληροφορίες στις αρχές (tax authorities) άλλων κρατών.

 

Επίσης οι περισσότερες Ευρωπαϊκές τράπεζες με τις οποίες συνεργαζόμαστε δεν αναλαμβάνουν άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών σε offshore εταιρείες: “Due to requests from our major correspondence banks to stop operations with so–called “black list” offshores, we do not open account to the following jurisdictions: Seychelles, Panama, Belize, BVI, Marshall Islands. Delaware.  Shipping companies are exception, so if you have shipping company from Panama, you are very welcome to send us this Client.”

 

Ίδρυση Εταιρείας offshore

 

Οι offshore ναυτιλιακές εταιρείες είναι η πιο προτιμώμενη μορφή εταιρειών προκειμένου να επιτευχθεί η ανωνυμία και η προστασία των προσωπικών δεδομένων, φυλάσσουν όλα τα επιχειρησιακά δεδομένα απόρρητα και συνδυάζουν όλα αυτά με την περιορισμένη ευθύνη και την απαλλαγή φόρου. Όλες οι ναυτιλιακές  εταιρείες που προσφέρουμε είναι εντελώς νόμιμες και μπορούν να ασκήσουν τις δραστηριότητές τους παγκοσμίως. Είναι αντιληπτό σήμερα ότι παρ’όλο ότι το κόστος σύστασης μιας offshore είναι υψηλότερο από την εγγραφή μιας εταιρείας στην Αγγλία ή στην Αμερική, τα μακροπρόθεσμα οφέλη είναι πολύ μεγαλύτερα. Οι offshore εταιρείες δεν οφείλουν να πληρώσουν φόρους ούτε φόρους εισοδήματος. Λόγω του ότι δεν υπάρχει φορολόγηση δεν απαιτείται απολογισμός και λογιστικός έλεγχος από τις αρχές. Αυτό σημαίνει ότι εξοικονομείτε το λογιστικό κόστος και συγχρόνως κερδίζετε υψηλότερο επίπεδο προστασίας προσωπικών δεδομένων. Η ναυτιλιακή εταιρεία σας θα βρίσκεται σε αδράνεια ή θα δημιουργεί εκατομμύρια κερδών για τα οποία πάλι δεν θα είστε υποχρεωμένος να δώσετε πληροφορίες.

 

Τα κύρια πλεονεκτήματα είναι:

 • Ανωνυμία
 • Εντεταλμένες υπηρεσίες μέσω δικηγόρων
 • Υψηλότερο επίπεδο προστασίας προσωπικών δεδομένων
 • Περιορισμένη ευθύνη χωρίς απαίτηση αποπληρωμής κεφαλαίου
 • Νόμιμη απαλλαγή φόρων
 • Καμία φορολόγηση οποιουδήποτε εισοδήματος
 • Δεν απαιτούνται λογιστικές διαδικασίες
 • Δεν απαιτούνται αναφορές
 • Χωρίς έξοδα για λογιστές
 • Χωρίς λογιστικό έλεγχο
 • Δεν απαιτούνται επαγγελματικές ή λογιστικές γνώσεις
 • Η επιχειρηματική δραστηριότητα θα διεξάγεται διεθνώς
 • και πολύ περισσότερα

 

Προσφέρουμε την ίδρυση των offshore εταιρειών με όλες τις αξιόπιστες δικαιοδοσίες.  Κάθε δικαιοδοσία που αναφέρεται κατωτέρω έχει πλήρη στοιχεία και τιμές της σύστασης καθώς και μια κατάσταση παραγγελίας. Παρόλο ότι η κοστολόγηση της σύστασης σε διαφορετικές δικαιοδοσίες μπορεί να ποικίλει πολύ, αυτό δεν είναι αντιπροσωπευτικό της ποιότητας αλλά μάλλον έχει σχέση με τα κόστη των αρχών συστάσεως.

 

( Κατάλογος των χωρών).

Aruba, Bahamas, Bahrain, Barbados, Belize, Bermuda, Botswana, Brit. Virgin Isl, Brunel, Cayman Isl, Cook Islands, Costa Rica, Curacao,  Dominica, Dom. Republic, Dubai, Gibraltar, Grenada, Guernsey, Hong Kong, Ireland, Isle of Man, Jebel Ali, Jersey, Labuan, Liberia, Liechtenstein, Luxembourg, Macao, Madeira, Malta, Marshall Isl., Mauritius, Monaco, Montenegro, Nauru, Nevis, New Zealand, Niue, Panama, San Marino, Sark, Seychelles, Singapore, Switzerland, St. Kitts, St. Lucia, St. Vincent, Turks & Caicos, Vanuatu.

 

Ειδικά προτείνουμε τις Σεϋχέλλες

Οι Σεϋχέλλες συνδυάζουν εξαιρετικά μία σταθερή νομοθετική διάταξη και μία σταθερή κυβέρνηση χωρίς δυσκολίες εγγραφής, εντός 48 ωρών σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.  Τα έξοδα σύστασης ξεκινούν από 1200€ μόνο.  Οι συσταθείσες εταιρείες στις Σεϋχέλλες απαλλάσσονται οποιουδήποτε φόρου, είναι εξουσιοδοτημένες να ασκούν όλους τους τύπους επαγγελμάτων και μπορούν να έχουν πελάτες, εργολάβους, προμηθευτές και υπαλλήλους από οποιαδήποτε χώρα.

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [60.56 KB]