Καλώς ήλθατε στην εταιρία μαςΗ Financial Counseling Services LTD έχει συσταθεί στις 20 Ιουλίου 2007, σύμφωνα με το Αγγλικό δίκαιο (Company reg. No. 6319159), που εδρεύει στο Λονδίνο, Ηνωμένου Βασιλείου και στην διεύθυνση 207 Regent Street, 3ος όροφος, W1B 3HH και δραστηριοποιείται στην Ελλάδα δια του υποκαταστήματος της που εδρεύει επί της οδού Ελ. Βενιζέλου & Αγ. Νεκταρίου στο ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ με Α.Φ.Μ. 998420390 της Δ.Ο.Υ Κορωπίου.

Η εταιρία μας δραστηριοποιείται στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και ιδιώτες και προωθεί τραπεζικά προϊόντα συνεργαζόμενη με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες τράπεζες. Έχει πρόσβαση σε ιδιωτικούς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς σε Αμερική και Ευρώπη και μεσολαβεί στην εύρεση χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων. Μεσολαβεί στην έκδοση χρηματοοικονομικών προϊοντων όπως Bank Guarantees, L.C., MTNs, LTNs και επιπλέον χρηματοοικονομικών μέσων. Τέλος, παρέχει υπηρεσίες ίδρυσης εταιρειών συνεργαζόμενη με πληθώρα εξειδικευμένων εταιρειών του εξωτερικού και σύστασης ανοίγματος επαγγελματικών ή προσωπικών τραπεζικών λογαριασμών σε μεγάλες τράπεζες του εξωτερικού.

Το Γραφείο μας

 

Η Financial Counseling Services Ltd  είναι μια οργανωμένη εταιρεία, εναρμονισμένη με τους διεθνείς κανόνες πρόληψης του ξεπλύματος χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.  Έχουμε εγκαταστήσει τα κατάλληλα μέσα ελέγχου ώστε να εξασφαλίζουμε  την αποφυγή παράνομης δραστηριότητας στις εν εξελίξει συνεργασίες μας.  Ο έλεγχος που διεξάγουμε στα στοιχεία των πελατών μας, έχει σχεδιαστεί για τον προσδιορισμό της ταυτότητας τους και για να εξασφαλίσουμε ότι κάθε ύποπτη δραστηριότητα θα εντοπιστεί και αναφερθεί μέσω των κατάλληλων διαύλων. Σε περιπτώσεις μακροχρόνιων συνεργασιών ζητάμε από τους πελάτες να παράσχουν εκ νέου πληροφορίες και τεκμηρίωση για να επικυρώσουν την ταυτότητά τους. Η μη παροχή αυτών των πληροφοριών σε εύλογο χρονικό διάστημα θα έχει ως αποτέλεσμα να αναστείλουμε κάθε μελλοντική επιχειρηματική συνεργασία με τον συγκεκριμένο πελάτη.